Onze leerlingen

KSSP sponsort de schoolopleiding in Secondary School (onderbouw VO), Senior Secondary School (bovenbouw VO) en het beroepsonderwijs. En we vertellen u over de achtergrond van onze leerlingen en de schoolresultaten. We laten ook zien welke leerlingen eerder geslaagd zijn.

We hebben anno 2019 zes leerlingen in ons project, twee meisjes en vier jongens. Vijf leerlingen volgen een beroepsopleiding. Drie van hen hebben het theoretische gedeelte van hun beroepsopleiding afgerond. Ze lopen nu stage bij diverse bedrijven. Eén meisje is in augustus van 2018 naar de universiteit gegaan.


De vijf leerlingen die een beroepsopleiding volgen:

Universitaire studie:

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi