Uw donatie

anbi biljet

KSSP is volledig afhankelijk van incidentele donaties en vaste jaarlijkse donaties. Wilt u KSSP financieel ondersteunen, dan zijn dit de mogelijkheden:

  1. U kiest voor een incidentele donatie aan het algemene KSSP-fonds. In dat geval verzoeken wij u om uw donatie over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL93RABO0109230760 t.n.v. Kibale Student Support Programme o.v.v. 'Donatie'.
  2. U kiest voor een vaste jaarlijkse donatie aan het algemene KSSP-fonds. Hier kunt u van hetzelfde bankrekening nummer gebruik maken, o.v.v. ‘Vaste donatie’. Mocht u over uw vaste jaarlijkse donatie met ons willen communiceren (bijvoorbeeld over hoe dat gaat met de ANBI-belastingaftrek) verzoeken we u vriendelijk om contact op te nemen met onze penningmeester.

Bent u geïnteresseerd in de kosten per leerling per schooljaar? Klik hier.

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi