Beleidsplan - Visie, doelstelling en doelgroep

Artikelindex


Visie, doelstelling en doelgroep

Onze visie
Onderwijs (formeel en informeel) biedt mogelijkheid tot zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Met financiële sponsoring van kinderen uit arme families in Oeganda ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vier en vijf, zoals door de Verenigde Naties geformuleerd in opvolging van de Millenniumdoelen.

kb15 sdg45

Onze doelstelling en doelgroep
Oeganda telt veel wezen en halfwezen (vader of moeder overleden). Veelal worden deze kinderen door familie opgevangen en verzorgd. Maar arme families hebben vaak niet de financiële armslag om de schoolopleiding van deze ‘extra’ kinderen te betalen. Voor een aantal van deze kinderen biedt KSSP soelaas. Dankzij donaties uit –voornamelijk- Nederland kunnen zij toch naar school.

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi