Dubbel voordeel

Zoals elders al is aangegeven, kunt u giften aan KSSP zonder drempelwaarde van de belasting aftrekken als u zich daartoe voor vijf jaar vastlegt.

Mensen die in box 3 eigen vermogen opgeven, kunnen daarbij dubbel profiteren:

  1. De gift is aftrekbaar.
  2. De gift is tevens als schuld van het eigen vermogen aftrekbaar. De Hoge Raad heeft dit bij arrest van 27-02-2009 bepaald.

Door middel van een lijfrenteschenking krijgt u een schuld aan de KSSP. Die schuld moet in vijf termijnen betaald worden. Die schuld mag u, als u vermogen in box 3 heeft, van dit vermogen aftrekken. Maar hoe?

Omdat die schuld niet meteen opeisbaar is, mag u niet de zogenaamde nominale waarde aftrekken, maar uitsluitend de contante waarde. Hoe is die te berekenen? Door de nog te betalen termijnen te vermenigvuldigen met 0,91.

Rekenvoorbeeld: Stel u verbindt zich om vijf jaar lang ieder jaar 500 euro te betalen. Dan is aan het einde van het eerste jaar (na betaling van de eerste termijn) de schuld nog 4 x 500 x 0,91= 1.820 euro. Aan het einde van het tweede jaar (na betaling van de tweede termijn) is die schuld nog 3 x 500 x 0,91 = 1.365 euro enz. enz.

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi