Belastingaftrek

eurosKSSP staat als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) genoteerd bij de belastingdienst (nr. 811144197). Giften aan KSSP zijn daarmee aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Er is echter een financiële drempel die vrij hoog is. De meeste sponsoren zullen die drempel niet halen. Die drempel is ongeveer 1% van het verzamelinkomen.

Het kan ook anders! Uw gift kan volledig aftrekbaar zijn zonder drempel. Daarvoor dient u zich te verplichten om gedurende minstens vijf jaar een vast bedrag aan KSSP te schenken en dat vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

Een rekenvoorbeeld: u verplicht zich om gedurende vijf jaar € 200,- te schenken aan KSSP. De meeste sponsoren zullen een inkomen hebben in de 42%-schaal. U kunt per jaar dan 42% van € 200,- van de belastingen terugkrijgen. Dat is in het rekenvoorbeeld € 84,-. Netto bent u geen € 200,- maar € 116,- kwijt.

Voor een berekening die is toegesneden op uw situatie kunt u kijken op internet, op de schenkingscalculator: https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

Heeft u in box 3 van uw belastingopgave eigen vermogen opgegeven, dan kunt u dubbel profiteren. Hoe dat kan? Klik hier voor uitleg.

Bij uw belastingaangifte dient u de schriftelijke overeenkomst over te kunnen leggen (indien daarom gevraagd wordt) als bewijsstuk. U kunt een schenkingsovereenkomst downloaden van de site van de belastingdienst via http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

die overeenkomst printen, in tweevoud invullen, ondertekenen en toesturen aan de penningmeester van de KSSP, die u vervolgens 1 geheel getekend exemplaar terugstuurt,

OF

aan haar een mail sturen, met daarin uw persoonsgegevens (voornamen voluit, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats, adres, postcode en woonplaats, mailadres en telefoonnummer),

EN

het bedrag dat u minimaal 5 jaar wilt schenken. Dan zal de penningmeester de overeenkomst opstellen en u toesturen ter ondertekening. U stuurt vervolgens 1 getekend exemplaar retour en het andere houdt u zelf.

Let op: Eerst moet de schenkingsovereenkomst er zijn, en dan pas kan de schenking plaatsvinden. Bij een andere volgorde is de schenking niet fiscaal aftrekbaar.

De penningmeester van de KSSP is Wieke Landman. Bij haar kunt u desgewenst ook nadere inlichtingen krijgen.

Eregalerij met onze geslaagde Kibale-leerlingen in Oeganda

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda. 

Anbi

anbi