Rangen en cijfers

Oeganda heeft een competitief schoolsysteem. Elke leerling krijgt te horen op welke plaats hij of zij in de rangvolgorde staat. Dat gaat per klas. In een klas met 58 leerlingen wordt op je rapport gezet op welke plaats je van de 58 staat: 1e van 58, 2e van 58 enz.

Aangezien het aantal kinderen dat school gaat groeiende is, gaan steeds meer scholen over op het vormen van parallelklassen. De aantallen leerlingen worden dan gewoon opgeteld. Zo stond voormalige KSSP-leerlinge Kahunde Grace uit klas S2 enkele jaren geleden op de 125e plaats van 280 leerlingen.

Ook het geven van cijfers gaat anders dan wij gewend zijn. Oeganda kent geen puntentelling zoals in Nederland, maar een score-aanduiding. Die loopt uiteraard van 0-100%, maar is onderverdeeld in ranges, die dan wel weer gekoppeld zijn aan cijfers:

    In P7 en S1-S2   In S3-S4
D1  Distinction 1   75-100%    70-100%
D2  Distinction 2 70-74% 65-69%
C3  Credit 3 65-69% 60-64%
C4  Credit 4 60-64% 55-59%
C5  Credit 5 55-59% 50-54%
C6  Credit 6 50-54% 45-49%
P7  Pass 7 45-49% 40-44%
P8  Pass 8 40-44% 35-39%
F9  Failure 9 0-39% 0-34%


cijfersAls je in Oeganda een 9 krijgt, heb je een onvoldoende! Krijg je een 1, dan heb je het zeer goed gedaan. Een onvoldoende krijg je pas bij F9. Met D1 t/m P8 heb je nog een voldoende.

Je punt wordt per vak per trimester als volgt samengesteld:
Drie keer op het einde van de maand een proefwerk dat voor 10% telt: 30%.
Op het einde van het trimester krijg je een proefwerk dat voor 70% telt.
De vier proefwerken samen maken 100% van je rapportcijfer.

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda.