Het nationale curriculum in basisonderwijs

schoolnetuganda

De cijfers in de tabel hieronder staan voor het aantal uren per vak per week (in het basisonderwijs): 40 lesuren per week.

 Onderwerp  Klassen
   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
1a. Taal (Engels en literatuur, lezen, handschrijven) 6 6 6 6 5 5 5
1b. Taal (moedertaal, inheemse taal) 3 3 3 2 2 2 2
1c. Taal (Kiswahili) 3 3 3 3 2 2 2
2. Wiskunde/rekenen 5 5 5 5 5 5 5
3. Geïntegreerde wetenschap
(onderwijs over eenvoudige wetenschap, gezondheid, milieu,
bevolking en familieleven)
4 4 4 4 5 5 5
4. Oriëntatie op mens en samenleving
(maatschappij, politiek, aardrijkskunde, geschiedenis)
3 3 3 4 4 5 5
5. Godsdienst 2 2 2 2 3 3 3
6. Kunst en techniek 3 3 3 3 3 2 2
7. Muziek, dans en drama 2 2 2 2 2 2 2
8. Sport 3 3 3 3 2 2 2
9. Onderwijs over zaken doen en ondernemen 2 2 2 2 3 3 3
10. Landbouw 4 4 4 4 4 4 4


Toelichting

Talen: er zijn meer dan 30 inheemse talen in Oeganda. De leerlingen krijgen les in hun eigen taal en in de twee officiële talen van het land: Engels en Kiswahili.

Wiskunde/rekenen: alles over breukdelingen, grafieken, algebra e.d.

Geïntegreerde wetenschap: de leerlingen leren over het milieu, gezondheid van de mens, de wereld van levende dingen (planten en dieren, maar ook bacterieën, het menselijk lichaam, materie en energie, hoe om te gaan met milieuveranderingen, menselijke activiteiten en beroepen (incl. hoe je dieren moet houden en gewassen moet kweken), het leven in het gezin en de gemeenschap (dorp/wijk/stad).

Oriëntatie op mens en samenleving: samenleven van klein naar groot: thuis en op school, in de buurt, in het dorp of de stad, in de provincie, in Oeganda, Oost-Afrika en Afrika. Aan bod komen geschiedenis, aardrijkskunde, bescherming van persoonlijke eigendommen, veiligheid, weer en klimaat, overheid en politiek, wetgeving, internatioanle samenwerking.

Onderwijs over zaken doen en ondernemen: wat moet je allemaal weten en kunnen om een eigen zaak te kunnen beginnen?

traditioneledansMuziek, dans en drama: P7-leerlingen van de Kanyawara Basisschool oefenen een traditionele dans.
Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda.