Oeganda en ontwikkelingsdoel 5

Artikelindex


Ontwikkelingsdoel 5 handelt over gelijke rechten voor man en vrouw en over gelijke kansen voor jongens en meisjes in basis- en voortgezet onderwijs.

Ten tijde van het begin van het Kibale Tree Planting Project in 1986 -de basis van KSSP- hadden vrouwen weinig rechten. Ze konden geen land bezitten en bij een scheiding werden de kinderen aan de man of diens familie toegewezen. De vrouwen bleef vaak niets anders over dan naar hun ouders of directe familie terug te gaan.
Meisjes kregen minder kansen om naar school te gaan. De Oegandese regering heeft sindsdien veel gedaan om de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren.

postzegelMeer rechten voor vrouwen
Dit komt tot uiting in de nieuwe grondwet uit 1995. Daarin staat dat vrouwen dezelfde rechten hebben als mannen. Ook moet er een aanzienlijk aantal vrouwen zitting hebben in de regering. In 1998 wordt de grondwet verder aangepast en wordt expliciet vermeld dat vrouwen er recht op hebben land te bezitten. Alhoewel het in de praktijk niet makkelijk is om een cultureel patroon te doorbreken, biedt de grondwet toch de mogelijkheid voor vrouwen om hun recht te halen. Nederland ondersteunt de ontwikkeling van de juridische sector in Oeganda.

Vrouwen als partners in ontwikkeling
Ook aan onderwijs wordt belang gehecht, in de informele en de formele sector. Vrouwen en meisjes hebben van oudsher minder kans op onderwijs gehad. Dat wil de regering veranderen. Ze moedigt de vrouwen aan zich in 'zelfhulpgroepen' en coƶperaties te organiseren en doet een beroep op de ouders om ook hun dochters kans op onderwijs te geven. Daarbij wordt de volgende slogan gehanteerd:

If you educate the women,
You educate the nation.

(Als je de vrouwen wijzer maakt, maak je het land wijzer)

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda.