Duurzame ontwikkelingsdoelen

Artikelindex


De acht millenniumdoelen die de Verenigde Naties in 2000 opstelden, liepen in 2015 ten einde. Er is veel vooruitgang geboekt, maar nog lang niet genoeg, aldus de VN. Daarom is besloten om nieuwe doelen te stellen, ditmaal gevat in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Opnieuw is er belangrijke aandacht voor onderwijs en de positie van de meisjes en vrouwen.

nieuwedoelen-stap1

Het nieuwe credo van de VN is Leave no one behind, waarbij met name de positie van de vrouwen in ontwikkelingslanden van belang wordt geacht. De Volkskrant omschreef deze visie als volgt:

“Zolang vrouwen zich in grote delen van de wereld geen eigenaar van grond of een huis mogen noemen, niet naar school kunnen en geen gebruik kunnen maken van een functionerend rechtssysteem, kan de helft van de wereldbevolking zich nooit uit de armoede ontworstelen. Laat staan dat zij hun steentje kunnen bijdragen aan het verduurzamen van landbouw of het creëren van werk.”

Over ons

kssp2logoHet Kibale Student Support Programme (KSSP) is een kleinschalig onderwijs-project ten behoeve van kansarme kinderen (wezen en halfwezen uit arme families) in Oeganda.